Διημερίδα Καινοτομίας

Attica Bank: The Challenger Bank

«Η Καινοτομία συναντά τον Τραπεζικό Τομέα και την Attica Bank»

Περιγραφή Δράσης

To “Attica Bank Innovation Days” αποτελεί πρωτοβουλία της Attica Bank σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

To “Attica Bank Innovation Days” αποτελεί μια διημερίδα με στόχο να αναπτύξει τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης σε άτομα που έχουν ένα καλό υπόβαθρο στον τομέα της πληροφορικής και συναφών αντικειμένων αλλά χρειάζεται να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τη λειτουργία της Σύγχρονης Τραπεζικής. 

Στις μέρες μας, η τεχνολογική καινοτομία αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης στη Σύγχρονη Τραπεζική, μέσα από την παροχή λύσεων σε πολλαπλά καίρια ζητήματα, την αλλαγή του τρόπου αλληλεπίδρασής με τον πελάτη, την υποστήριξη ψηφιακών καναλιών, την ενδυνάμωση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων.

Κυρίαρχο όραμα της Attica Bank μέσω της δράσης “Attica Bank Innovation Days” αποτελεί η σύνδεση του παραγωγικού δυναμικού με την επιστημονική κοινότητα για την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών και πρακτικών στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Αιτήσεις Συμμετοχής

Η διημερίδα είναι ανοιχτή και δωρεάν. Για τη συμμετοχή στη διημερίδα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη φόρμα συμμετοχής έως τις 06 Μαρτίου 2019.

Δομή Διημερίδας

Διαδραστικές Ομιλίες

Σχεδίαση Καινοτόμων Τραπεζικών Υπηρεσιών

Βιωματικά Εργαστήρια Παραγωγής Ιδεών

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Η διημερίδα αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στο:

• Να δημιουργηθεί ένας γόνιμος διάλογος και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μέσα από μια σειρά ομιλιών σε θέματα καινοτομίας και σύγχρονης τραπεζικής.

Να σχεδιαστούν καινοτόμες τραπεζικές υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη ανερχόμενες προκλήσεις του κλάδου της τραπεζικής.

Να αναδειχθούν καινοτόμες ιδέες βελτιστοποίησης της λειτουργίας μιας τράπεζας με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, δομών και διαδικασιών μέσα από την εμπλοκή των συμμετεχόντων σε εργαστήρια καινοτομίας και δημιουργικότητας (workshops) και τη συστηματική καθοδήγηση (mentoring) στελεχών.

Σκοπός των διοργανωτών είναι να δώσουν τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους που θέλουν να απασχοληθούν στον τραπεζικό τομέα να έρθουν σε επαφή με βασικά θέματα καινοτομίας και σύγχρονης τραπεζικής και να εξοικειωθούν στην σχεδίαση καινοτόμων τραπεζικών υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου Πανεπιστημίων και Πολυτεχνικών Σχολών, αλλά και νέα στελέχη επιχειρήσεων. Τεχνικό υπόβαθρο και ικανότητες ανάπτυξης εφαρμογών θα ήταν θεμιτό αλλά όχι απαραίτητο στοιχείο για τους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα διαθέτει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο μείγμα από ομιλίες (sessions), βιωματικά εργαστήρια (workshops) και πραγματικές μελέτες περίπτωσης (case studies).

Δείτε το ενδεικτικό πρόγραμμα της διημερίδας, το οποίο υπόκειται ακόμη σε αλλαγές εδώ.

Η διάρκεια της δράσης είναι 16 ώρες και θα πραγματοποιηθεί στις 15-16 Μαρτίου 2019.

Η δράση θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Στήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κεφαλληνίας 46, 2ος όροφος, Αθήνα.

Οι συμμετέχοντες στη δράση θα επιλεγούν μετά από διαδικασία αξιολόγησης, ενώ όσοι παρακολουθήσουν με επιτυχία και τις δύο μέρες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Δήλωσες Συμμετοχή;

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin),
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
www.acein.aueb.gr
Tel: +30 210 8203 829

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
attica-bank_logo
© Copyright 2019 atticabank - innovationdays | All Rights Reserved